Elöverkänsligas förening i Skellefteå

Om oss 

Elöverkänslighet eller elallergi. Man kan kalla det vad man vill, men vi blir allt fler som reagerar på den ökande strålningen i samhället. Reaktionssätt och symtom kan variera mycket eftersom hela nervsystemet ofta påverkas. Gemensamt för oss alla är att vi mår bättre när vi förstår sambandet och backar lite från det som stör oss d.v.s reducerar strålningen. Sjuka är vi egentligen inte, men vi blir det - i miljöer där den sammanlagda strålningsnivån är för hög.

ORSAKEN ERKÄNNS av ett stort antal oberoende forskare, Europaråd och Europaparlament samt en del (främst) utländska läkare. Elöverkänsliga världen över bekräftar också sambandet mellan strålning och besvär.

ORSAKEN FÖRNEKAS samtidigt av SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) och en del svenska forskare och läkare. Det är stor skillnad mellan utländsk och svensk syn på problemet. Tillåtna gränsärden varierar. Sverige ligger högst med sina värden som dessutom enbart bygger på ren uppvärmning/6 min. Många länder i världen sänker tillåtna värden, avråder barn och gravida från att använda mobil och förbjuder surfplattor.

Här pratar man bara om långsiktiga effekter ex. hjärntumörer efter ca 20-30 års bruk av mobiltelefon. Nervsystemet påverkas och ofta kan hela kroppens funktion påverkas. Därmed slås vi ut onödigt tidigt från arbetsliv och utbildningssystem. Många avslutar faktiskt sin arbetslivskarriär med andra och felaktiga diagnoser. Samhället får dras med stora kostnader i produktionsbortfall och personligt lidande följer. Ingen vill se sambandet.

VÅRT RÅD TILL DIG SOM MISSTÄNKER SAMBAND mellan dina problem och omgivande miljö

  • Reducera elektromagnetiska fält (EMF)och mikrovågor så mycket som möjligt
  • Sov gott, försök få tillräcklig och bra sömn
  • Ät sunt
  • Utsätt inte din kropp för onödig påfrestning, t.ex strålning och kemikalier
  • Skaffa dig kunskap
  • Ta kontakt med någon lokalförening. Riksförbund finns med 26 lokalföreningar över hela landet som ingår i Funktionsrätt Sverige.

VÅR FÖRENING jobbar bl.a med informationsspridning, kontakter med beslutsfattare och stöd till medlemmar. 

Till dig som söker kunskap, och kanske känner en viss oro över tilltagande miljöstress i din omgivning - TA GÄRNA KONTAKT.

Som medlem får du fyra nummer av en rikstäckande medlemstidning samt tillgång till mätinstrument, skyddstyg (Swiss Shield) som är bra vid resor, och informationsmaterial m.m via vår lokalförening och inte minst en inbjudan till trevliga gemensamma aktiviteter.

VAR RÄDD OM DIG - MINIMERA STRÅLNINGEN ÄVEN OM DU INTE ÄR DRABBAD

 KOM IHÅG!

Elöverkänslighet är ingen sjukdom. Det är ett miljörelaterat funktionshinder dvs en reaktion på något i miljön som visar sig direkt, eller med viss fördröjning, som sjukdomssymtom i hud och/eller nervsystem.

Stöd gärna vår förening med medlemskap i Elöverkänsligas Riksförbund (https://eloverkanslig.org/bli-medlem/)